Ett förslag på att förtätningen på Byälvsvägens jämna sida.

Det är förslag på att förtätningen på Byälvsvägens jämna sida kommer att genomföras! Vi från Hyresgästföreningen kommer att gå runt med en namninsamling och ringer på hos er
förunderskrift så att vi kan visa vad ni tycker.