Byälvsvägen 12 och håller öppet varje torsdag kl. 18.00 – 19.30.
Och den bemannar av utan några av oss i styrelsen.
Under öppettiderna kan man även nå oss via telefon: 072-870 89 60, brevlåda, e-post info@lhbyalvan.se

Vid akuta ärenden kontaktat vår Kontaktperson i styrelsen via e-post.
styrelsen@lhbyalvan.se